Aleksandra Burczyk

Dyrektor ds. Jakości Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Krakowskiej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Rzeczoznawca ds. prowadzenia ruchu zakładu górniczego w zakresie zagrożeń metanowych, pyłowych i pożarowych Wyższego Urzędu Górniczego. Absolwentka podyplomowych studiów menadżerskich opartych na strukturze MBA – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2017) i Krakowskiej Szkoły Biznesu (2019) oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością – Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Gospodarki. Przez ostatnie kilka lat Dyrektor ds. Technicznych Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju. Obecnie Dyrektor ds. Jakości Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Wieloletni praktyk w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania wg norm: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; PN-EN ISO/IEC 17043:201 oraz PN-EN ISO 17034:2017-03.

  • Firma: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.