Elżbieta Sadowska

Kierownik Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich

Ukończyła studia magisterskie na kierunku chemia na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania środowiskowego na Politechnice Białostockiej i studia podyplomowe w zakresie metrologii chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową począwszy od 1998 r. związała z pracą w laboratoriach wodociągowych. Od 2001 r. pracuje w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o., gdzie była zaangażowana we wdrażanie systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w Laboratorium Badania Wody. Odbyła szereg szkoleń nabywając uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych w laboratoriach oraz auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001; PN-N 18001. W 2005 r. zaczęła pełnić funkcję specjalisty ds. jakości w Laboratorium Badania Wody. W 2010 r. objęła stanowisko kierownika w akredytowanym Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich, gdzie oprócz zarządzania pracą laboratorium angażuje się w ciągle doskonalenie systemu zarządzania. We wrześniu 2018 r. Laboratorium Badania Ścieków poddało się ocenie wg trzeciego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. Dzięki potwierdzeniu kompetencji do znowelizowanych wymagań normy laboratorium przedłużyło akredytację na kolejny piąty cykl.

  • Firma: Wodociągi Białostockie