Katarzyna Kluska

Dyrektor ds. Systemów Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem,
Koordynator ds. Bezpieczeństwa Informacji

Absolwentka Wydziału matematyczno - fizyczno - chemicznego Uniwersytetu Opolskiego, z wykształcenia magister Ochrony Środowiska, specjalność Inżynieria Środowiska.

Ukończyła również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA ) Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Od września 1998 zatrudniona w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o., posiadającego wdrożone i utrzymywane systemy zarządzania w zakresie norm: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; PN-EN ISO/IEC 17020:2012; PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO/IEC 17043:2011; PN-EN ISO 17034:2017-03.

Obecnie pełni funkcje Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem, jest także Koordynatorem ds. Bezpieczeństwa Informacji.

W latach 2000-2018 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania, Kierownik ds. jakości.

W okresie 2007-2008 powołana dodatkowo na zastępcę Kierownika Jednostki Inspekcyjnej.

Wieloletni praktyk w zakresie wdrażania systemów zarządzania.

Odpowiedzialna także m.in. za nadzorowanie przestrzegania w firmie przepisów i norm funkcjonujących systemów zarządzania oraz zgodności dokumentacji, nadzór nad identyfikacją, analizą i opisem realizowanych procesów, zapewnieniem funkcjonowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji, koordynowanie oraz monitorowanie przebiegu zarządzania ryzykiem oraz ocenę skuteczności i efektywności funkcjonujących systemów zarządzania w oparciu o wyniki auditów wewnętrznych.

Odbyła szereg szkoleń nabywając uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych wg norm PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO 9001.

Aktualnie bierze udział w realizacji projektu B+R - Opracowania metod wytwarzania innowacyjnych certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM).

  • Firma: Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.