Katarzyna Więcek

Kierownik Techniczny Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST

Absolwentka Wydziału Chemii na Uniwersytecie Śląskim i studium podyplomowego w zakresie Metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 2004-2007 jako laborant analiz instrumentalnych realizowała badania w zakresie węgla kamiennego, koksu, gazów, produktów węglopochodnych. W latach 2008-2011 zatrudniona w firmie LABOR-KOKS Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika ds. Jakości, gdzie brała udział w budowaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu systemu zarządzania w odniesieniu do normy PN-EN ISO IEC 17025:2005. Od 2011 do 2017 r. Z-ca Kierownika ds. Jakości w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. posiadającego wdrożone systemy zarządzania w zakresie norm PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO/IEC 17020:2012, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO 17034:2017-03. Od roku 2017 Kierownik Techniczny Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST. Ośrodek Badań Biegłości realizuje pięć programów badań biegłości w zakresie: paliw stałych, odpadów, środowiska i pobierania próbek węgla kamiennego, wód, ścieków, wody do spożycia, próbek gazowych. Potwierdzeniem kompetencji organizatora jest otrzymany w 2010 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – PT 003. Ośrodek Badań Biegłości jest pierwszym w Polsce akredytowanym producentem materiałów odniesienia. Planowanie, produkcja oraz dystrybucja certyfikowanych materiałów odniesienia odbywa się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034:2017-03. Potwierdzeniem kompetencji organizatora jest otrzymany w 2018 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – RM 001.

Aktualnie bierze udział w realizacji dwóch projektów B+R dotyczących opracowania metod wytwarzania innowacyjnych certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) – nowa jakość w analityce paliw stałych oraz prac badawczo-rozwojowych na rzecz opracowania innowacyjnej metody charakteryzowania paliw stałych.

  • Firma: Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST