Dr n. tech. Marcin Elgalal

Manager Laboratorium Symulacji Molekularnych Bionanopark

Lekarz specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej; absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, Wydział Lekarski (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi). W 2010 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Łódzkiej, tytuł rozprawy „Projektowanie i wykonanie zindywidualizowanych implantów techniką Rapid Prototyping”.

Jeden ze współzałożycieli i obecnie manager Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych w Łódzkim Bionanoparku. Pracownia specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu zindywidualizowanych implantów do rekonstrukcji kości czaszki oraz kości długich jak również szeroko pojętym drukiem 3D do celów medycznych.

  • Firma: Bionanopark Łódź