Patrycja Sitek

Cr Konsulting

Magister chemii, magister biotechnologii, absolwent Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktorantka w Instytucie Chemii Teoretycznej na Wydziale Matematyki, Chemii i Fizyki UŚ. Doświadczenie zawodowe rozpoczęte na drugim roku studiów w Instytucie Onkologii w Gliwicach w Katedrze Biologii Molekularnej. Kontynuacja kariery zawodowej w Banku Tkanek w Katowicach w latach 2009-2019 na stanowisku asystenta z kwalifikacjami związanymi z przygotowaniem produktów ATMP w klasie ISO5, dla farmacji oraz opracowywaniem i wdrażaniem systemu jakości zgodnego z GMP. W trakcie pracy w Banku Tkanek w Katowicach uzyskany patent krajowy za wynalazek PF-Gel a także nagrody międzynarodowe za PF- Gel, m.in. złoty medal na targach wynalazczości Innova w Brukseli, złoty medal na tragach wynalazczości Inpex w Pitsburgu, złoty medal na targach wynalazczości w Tajpei. Od kwietnia 2014 współpraca z firmami Vileda Professional oraz Berendsen Textile Service w zakresie promocji wiedzy na temat pomieszczeń clean room, od stycznia 2016 rozpoczęcie działalności szkoleniowej w tej tematyce. W styczniu 2017 roku powołanie do życia firmy CR Konsulting specjalizującej się w konsultingu, projektowaniu, szkoleniach i kwalifikacji pomieszczeń clean room. Od tamtego czasu po dzień dzisiejszy przeszkolenie ponad 100 firm z branż farmaceutycznej, automotive, FMCG, elektronicznej, wyrobów medycznych, utworzenie kilkunastu projektów pomieszczeń clean room w tym projekty międzynarodowe jak Łotwa, UK. Współpraca w zakresie promowania wiedzy o pomieszczeniach czystych w czasopismach: Biotechnologia.pl, Laboratorium Medyczne, Chemia i Biznes, Apteka Szpitalna - ok 20 publikacji. Od stycznia 2019 współpraca z międzynarodowym klastrem Cleanroom Future w Szwajcarii. Od marca 2019 roku powołanie na stanowisko Koordynatora ds. SZiZJ w projekcie BBMRI.pl Polskiej Sieci Biobanków.

  • Firma: Cr Konsulting