Wspólnie poszerzymy perspektywy!

Patronat honorowy

      

Zapraszamy do udziału w VII edycji konferencji „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych. Technologie. Jakość. Zarządzanie”.
Po raz kolejny zainspirujemy branżę i poszerzymy perspektywy!

Podczas spotkania poruszymy aktualne tematy i wspólnie podejmiemy się próby wskazania kierunków rozwoju laboratoriów, a także wyzwań jemu towarzyszących. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych ekspertów i pogłębienia swojej wiedzy. Czas na dyskusję pozwoli na wymianę doświadczeń.

Uczestnicy Konferencji – oprócz wysłuchania prelekcji – będą mieli możliwość zwiedzenia nowo powstałego Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

Tematyka konferencji:

  • Przegląd zapytań, ofert i umów – kluczowe aspekty uzgodnień z klientem.
  • Audyt techniczny – jak dobrze się do niego przygotować.
  • Ocena ryzyka w laboratorium w kontekście bezpieczeństwa informacji.
  • Potwierdzenie ważności wyników badań jako element monitorowania kompetencji technicznych personelu.
  • Projekt i realizacja cleanroom – wszystko co powinieneś wiedzieć.
  • Zarządzanie programem wzorcowania wyposażenia pomiarowego w laboratorium z wykorzystaniem wyników wzorcowania i dokumentu ILAC G24/OIML D10:2022.
  • Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – założenia i cele.
  • Certyfikowane materiały odniesienia CRM&RM zgodne z ISO 17034 dla laboratoriów ISO/IEC 17025 oraz własne laboratorium wzorcujące, czyli rozszerzone portfolio SHIM-POL dla całościowego wsparcia laboratoriów od A do Z.
  • Rozwiązania dla laboratoriów od Miele Professional.
  • Rozpowszechnienie informacji dotyczących opracowania dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego województwa śląskiego, zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W programie także

Zwiedzanie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

Kampus to nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, w skład którego wchodzi: 6 laboratoriów (Akustyki, Czasu i Częstotliwości, Masy, Długości, Termometrii, Informatyki Metrologicznej), zaplecze konferencyjno-edukacyjne oraz powierzchnie biurowo-usługowe.

Ośrodek oferuje unikatowe rozwiązania technologiczne, m.in.:

 • najdłuższe pomieszczenie laboratoryjne – most łączący budynki Laboratorium Czasu i Częstotliwości oraz Laboratorium Długości – 76,35 m
 • komory bezechowe
 • ekranowanie EM – stanowisko pomiarowe do pomiarów dużych obiektów 3D oraz stanowisko pomiarowe nanometrologii wymiarowej ekranowane elektromagnetycznie

 

 

Jeśli jesteś…

✔ kierownikiem laboratorium;

✔ kierownikiem technicznym;

✔ kierownikiem ds. jakości;

✔ analitykiem, którego działania wpływają na jakość prowadzonych badań;

✔ reprezentantem środowiska naukowego

…nie może Cię tu zabraknąć!

 

Do udziału w konferencji zapraszają

 

Zobacz relacje z poprzednich edycji

 

 

Co zyskujesz

Przydatną wiedzę

Dowiesz się jak przygotować laboratorium do audytu technicznego oraz jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie przeglądu zapytań, ofert i umów.

 

Aktualne wytyczne

Zapoznasz się z najnowszymi rozwiązaniami i wytycznymi dotyczącymi projektowania pomieszczeń cleanroom oraz przeprowadzenia ceny ryzyka w kontekście bezpieczeństwa informacji.

 

Cenne doświadczenia

Będziesz miał okazję odwiedzić Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM, którego laboratoria metrologiczne stanowią podstawę do zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

 

W ramach uczestnictwa w konferencji gwarantujemy:

 • materiały konferencyjne;
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo;
 • dostęp do wystawy sprzętu laboratoryjnego;
 • 1 nocleg w dn. 25/26 kwietnia w pokojach 2-osobowych;
 • wyżywienie;
 • zaproszenie na uroczystą kolację w dn. 25 kwietnia;
 • nowości wydawnicze przygotowane przez redakcję: „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” nr 1/2024, „Poradnik Analityka 2024”.

Preferujesz inną formę zapisu? Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i odeślij na adres m.ullmann@elamed.pl do 11 kwietnia 2024 r.

Jeśli jesteś reprezentantem firmy komercyjnej prezentującej ofertę dla rynku laboratoryjnego, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. promocji i reklamy.

Prelegenci

Card image cap
Andrzej Hantz

Dyrektor Zakładu Mechaniki i Akustyki Głównego Urzędu Miar. Absolwent fizyki, jest również absolwentem kilku kierunków studiów podyplomowych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa pracy, studiów menadżerskich oraz aparatury pomiarowej w systemach zarządzania realizowanych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył wiele szkoleń krajowych i zagranicznych z obszaru metrologii, oceny zgodności i systemów zarządzania. Od roku 2017 związany z Głównym Urzędem Miar, gdzie w latach 2017 - 2019 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego, następnie do roku 2021 kierował Samodzielnym Laboratorium Masy, a obecnie pełni funkcję dyrektora Zakładu Mechaniki i Akustyki. W poprzednich latach był związany ze szkolnictwem wyższym, przemysłem oraz laboratoriami badawczymi i wzorcującymi. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i publikacji z obszaru metrologii i systemów zarządzania, publikowanych w czasopismach i prezentowanych na konferencjach w kraju i za granicą. Specjalizuje się w zakresie metrologii pomiarów masy, organizacji nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz systemów zarządzania. Jest certyfikowanym (IRCA) audytorem wiodącym w zakresie wymagań normy ISO 9001. Od wielu lat aktywnie działa społecznie w organizacjach branżowych. Jest głównym inicjatorem powołanej w 2012 r. Komisji ds. Metrologii Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, której przewodniczy drugą kadencję. Uczestniczył w pracach Grupy Roboczej ds. Reformy Polskiego Systemu Metrologicznego działającej przy Ministrze Rozwoju (wcześniej Ministrze Gospodarki), Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 257 – Metrologia) oraz Zespołów Konsultacyjnych przy Prezesie GUM.

Card image cap
Andrzej Kurkiewicz

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Głównego Urzędu Miar. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych UJ. W latach 2006 i 2007 prowadził cykl zajęć na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie jako Ekspert CAF w zakresie edukacji. W latach 2008-2021 pracował na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1.01.2021 r. przemianowanym na Ministerstwo Edukacji i Nauki. W tym czasie (w latach 2016-2019) pracował m.in. w Zespole Ministra Nauki i Szkolnictwa ds. przygotowania reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz był Przewodniczącym Zespołu Doradczego Ministra Edukacji i Nauki do oceny wniosków i raportów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy”. Koordynator w kilkudziesięciu projektach systemowych i pozakonkursowych w Programach Operacyjnych tj.: PO KL, POWER, PO IG, PO IR, PO PC. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów zainteresowań badawczo-rozwojowych Andrzeja Kurkiewicza należą: polityka naukowa państwa; zarządzanie projektami; innowacje w sektorze B+R; polityka społeczna państwa ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno-rozwojowej; współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych. Reprezentował Polskę w następujących gremiach UE: Directors General for Higher Education EU; Working Group on the Modernisation of Higher Education EU; High Level Group on Education and Training EU; Member of the ETINED Platform Council of Europe; Member of the Advisory Board of the pilot European graduate survey EU. Jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Card image cap
Rafał Malon

Specjalista w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prezes Zarządu Malon Group Sp z o.o. Absolwent Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki i Astronomii oraz studiów podyplomowych: Studium Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie Wrocławskim, Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Zarządzania Projektami, Controllingu, oraz Psychologii w Biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od ponad 20 lat czynnie związany z systemami zarządzania. Specjalizujący się m.in. w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania oraz innych systemach opartych na zarządzaniu ryzykiem. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu. Czynny audytor jednej z międzynarodowych jednostek certyfikujących m.in. w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001. Jego zainteresowania skupiają się na zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji Organizacji w odniesieniu do mających zastosowanie przepisów prawa i innych wymagań.

Card image cap
Patrycja Sitek

Właściciel CR Konsulting (CRK), biotechnolog i chemik z wykształcenia, doktorantka na Wydziale Fizyki UŚ, 9 lat pracy w clean room klasy ISO5 w farmacji, 5 lat działania w obszarze szkoleń i edukacji z wymagań ISO 14644, Koordynator ds. SZiZJ w projekcie BBMRI.pl Polskiej Sieci Biobanków, Trener w TUV Nord, Auditor wiodący IRCA ISO 9001:2015, Członek wspierający Stowarzyszenia Technical Cleanliness Association, Wykładowca na Podyplomowych Studiach „Technical Cleanliness Officer”

Card image cap
Ewelina Siwek

Auditor, konsultant w zakresie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN-EN ISO 15189:2023-02,PN- ISO 9001:2015-10 oraz ISO/IEC 27001:2022. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń, realizację audytów, projektów wdrożeniowych oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Metrologii Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Na stałe współpracuje z firmą Perlan Technologie Sp. z o.o. jako ekspert w zakresie wdrażania metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Card image cap
Katarzyna Szymańska

Ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w Polskim Centrum Akredytacji. Szkoleniowiec z zakresu norm ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, ISO 17034 oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Card image cap
Agnieszka Wiśniewska

Ekspert z zakresu systemu zarządzania i działalności technicznej laboratoriów. Doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Poznańskiej. Wieloletni pracownik laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu. Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym. Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Card image cap
Rajmund Michalski, moderator

Redaktor naczelny ''Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego'', pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dwóch Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, EASAC ESP oraz Komitetu Naukowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich. Autor kilkudziesięciu książek i monografii oraz kilkuset artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych. Od 2005 r. organizator międzynarodowych konferencji nt. teorii i praktyki chromatografii jonowej. Zainteresowania naukowe i tematyka prac badawczych to zastosowanie technik chromatograficznych (szczególnie chromatografii jonowej) a analizie próbek środowiskowych, oznaczanie nieorganicznych ubocznych produktów dezynfekcji wód, analityka specjacyjna wybranych metali i metaloidów, a także systemy jakości, szczególnie dotyczące sterowania jakością badań, walidacji metodyk analitycznych i obliczania niepewności pomiarów.

Card image cap
Grzegorz Kucharski

Przedstawiciel handlowy Miele Professional.

Card image cap
Lucjan Piela

Dyrektor handlowy w Pol-Lab.

Card image cap
Paweł Stalica

Od 13 lat przedstawiciel naukowy firmy SHIM-POL w obszarze technik wagowych, technik chromatografii cieczowej i spektrometrii mas. Specjalizuje się w technikach MALDI, HRMS, LC-MS/MS, IC, GPC, SEC, SFC, UHPLC. Doktorat w dziedzinie chemia, specjalizacja chemia analityczna.

Program

 • 9:30-10:00
  Rejestracja, kawa na powitanie

 • 10:00-10:15
  Rozpoczęcie konferencji

  Rajmund Michalski, redaktor naczelny; Małgorzata Ullmann, redaktorka

 • 10:15-11:00
  Audyt techniczny – jak dobrze się do niego przygotować

  Ewelina Siwek – auditor, konsultant z zakresu systemu zarządzania jakością

 • 11:00-11:15
  Rozwiązania dla laboratoriów od Miele Professional

  Grzegorz Kucharski – przedstawiciel handlowy Miele Professional

 • 11:15-12:00
  Ocena ryzyka w laboratorium w kontekście bezpieczeństwa informacji

  Rafał Malon – audytor, konsultant, specjalista z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

 • 12:00-12:15
  Dyskusja

 • 12:15-12:45
  Przerwa na kawę

 • 12:45-13:30
  Projekt i realizacja cleanroom – wszystko co powinieneś wiedzieć

  Patrycja Sitek – właściciel CR Konsulting, koordynator ds. SZiZJ w Polskiej Sieci Biobanków

 • 13:30-13:45
  Certyfikowane materiały odniesienia CRM&RM zgodne z ISO 17034 dla laboratoriów ISO/IEC 17025 oraz własne laboratorium wzorcujące, czyli rozszerzone portfolio SHIM-POL dla całościowego wsparcia laboratoriów od A do Z

  Paweł Stalica – przedstawiciel naukowy firmy SHIM-POL

 • 13:45-14:30
  Przegląd zapytań, ofert i umów – kluczowe aspekty uzgodnień z klientem

  Katarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemu zarządzania w laboratoriach

 • 14:30-14:45
  Rozpowszechnienie informacji dotyczących opracowania dygestorium oraz mebli medycznych o nieznanych i niestosowanych dotąd funkcjonalnościach w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego województwa śląskiego, zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

  Lucjan Piela – dyrektor handlowy w Pol-Lab.

 • 14:45-15:00
  Dyskusja

 • 15:00-15:45
  Przerwa obiadowa

 • 15:45-16:30
  Potwierdzenie ważności wyników badań jako element monitorowania kompetencji technicznych personelu

  Agnieszka Wiśniewska – ekspert z zakresu systemu zarządzania i działalności technicznej laboratoriów

 • 16:30-16:45
  Dyskusja

 • 19:00-2:00
  Uroczysta kolacja

 • 9:30-10:00
  Zarządzanie programem wzorcowania wyposażenia pomiarowego w laboratorium z wykorzystaniem wyników wzorcowania dokumentu ILAC G24/OIML D10:2022

  Andrzej Hantz – dyrektor Zakładu Mechaniki i Akustyki Głównego Urzędu Miar

 • 10:00-10:30
  Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – założenia i cele

  Andrzej Kurkiewicz – dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Głównego Urzędu Miar

 • 10:30-11:30
  Przerwa na kawę, dojazd na kampus

 • 12:00-14:00
  Zwiedzanie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar

Partnerzy

Cennik

Udział w konferencji

Udział w konferencji

cena standard

2200 zł netto

Zgłoś udział
Udział w konferencji

Udział w konferencji

dla prenumeratora

1750 zł netto

jeśli posiadasz prenumeratę "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski"

Zgłoś udział

Jeżeli reprezentujesz jednostkę publiczną i udział w konferencji w całości finansowany jest ze środków publicznych, szkolenie jest zwolnione z naliczenia podatku VAT.  Aby uzyskać możliwość zwolnienia z VAT-u, w celu rejestracji skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta: dok@elamed.pl, tel. 32 788 51 28.

Powyższe ceny nie dotyczą firm komercyjnych prezentujących ofertę dla rynku laboratoryjnego.  Jeśli jesteś reprezentantem takiej firmy, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. promocji i reklamy.

Preferujesz inną formę zapisu? Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i odeślij na adres m.ullmann@elamed.pl do 11 kwietnia 2024 r.

Tu się spotkamy

Hotel Uroczysko

Hotel Uroczysko

Cedzyna 44D, 25-900 Kielce

Sprawdź

Zgłoś udział

* Wymagane pola

Jeżeli reprezentujesz jednostkę publiczną i udział w webinarze w całości finasowany jest ze środków publicznych, szkolenie jest zwolnione z naliczenia podatku VAT.

Aby uzyskac możliwość zwolnienia z VAT-u, w celu rejestracji skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta: dok@elamed.pl, tel. 32 788 51 28.

Twoje dane
Dane do faktury

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl. Szersze informacje, jak przetwarzamy dane osobowe opisane są w polityce prywatności oraz na stronie zgoda-status.elamed.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.