O konferencji

W formie online spotkamy się z Państwem 18 listopada 2021 r. po raz pierwszy, natomiast konferencja pod nazwą „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych. Technologie. Jakość. Zarządzanie” odbędzie się już po raz piąty!
Znów inspirujemy branżę i poszerzamy perspektywy.

 

 

Po raz kolejny poruszymy aktualne tematy i wspólnie podejmiemy się próby wskazania kierunków rozwoju laboratoriów, a także wyzwań jemu towarzyszących. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych praktyków i pogłębienia swojej wiedzy. Czas na dyskusję na czacie pozwoli na wymianę doświadczeń.

Podczas webinaru dowiesz się:

 • jakie aspekty ważności wyników w rozumieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 przesądzają o możliwości powoływania się laboratorium na posiadaną akredytację, gdy wyniki te są objęte aktualnym zakresem akredytacji;
 • jak „zbudować” system LIMS, aby wspierał procesy działalności laboratoryjnej i jednocześnie spełniał wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02;
 • na jakie obszary należy zwrócić szczególną uwagę na różnych etapach wdrażania systemu LIMS;
 • jak wyspecyfikować wymagania, uzgadniać poszczególne funkcjonalności, uwzględniać testowanie poprawności działania i generowania poszczególnych formularzy przez system LIMS.

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze i spojrzenia z szerszej perspektywy!

Nasi prelegenci

Card image cap
Joanna Rutkowska

Koordynator w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności, Polskie Centrum Akredytacji.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz studia podyplomowe w zakresie metrologii chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w roku 2003 i od tej pory jest ona związana z działaniami laboratoriów wykonujących badania żywności. Pierwsze kroki stawiałam w pracując w laboratoriach wykonujących badania chemiczne żywności a od 2015 roku jestem pracownikiem Polskiego Centrum Akredytacji, aktualnie na stanowisku koordynatora w Dziale Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności. W ramach swojej pracy uczestniczę w ocenach laboratoriów jako audytor wiodący, oceniający działania laboratoriów w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz jako audytor wiodący stażysta, oceniający działania organizatorów badań biegłości w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011. W ramach pracy w Polskim Centrum Akredytacji przeprowadzam również szkolenia dotyczące kompetencji laboratorium w rozumieniu wymagań ISO/IEC 17025:2018-02 oraz auditu wewnętrznego w laboratorium.

Card image cap
Elżbieta Sadowska

Kierownik Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.
Absolwentka kierunku Chemia na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania środowiskowego na Politechnice Białostockiej i studiów podyplomowych w zakresie metrologii chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Auditor techniczny Polskiego Centrum Akredytacji, kierownik akredytowanego Laboratorium Badania Ścieków Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. Praktyk w zakresie funkcjonowania laboratorium badawczego.

Card image cap
Agnieszka Wiśniewska

Ekspert z zakresu systemu zarządzania i działalności technicznej laboratoriów.
Doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Poznańskiej. Wieloletni pracownik laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu. Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym. Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Program

 • Rozpoczęcie konferencji i omówienie spraw organizacyjnych 10:00
  Paulina Prencel

  Rozpoczęcie konferencji i omówienie spraw organizacyjnych

 • Ważność wyników akredytowanych laboratoriów a powoływanie się na posiadaną akredytację 10:05
  Joanna Rutkowska

  Ważność wyników akredytowanych laboratoriów a powoływanie się na posiadaną akredytację

  W wystąpieniu poruszone zostaną aspekty ważności wyników w rozumieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, które przesądzają o możliwości powoływania się laboratorium na posiadaną akredytację, gdy wyniki te są objęte aktualnym zakresem akredytacji. Prelegentka szczególną uwagę poświęci aspektom ważności wyników badań i pomiarów ilościowych, gdzie takie właściwości wyniku jak poprawność metrologiczna (liczba i jednostka miary), spójność pomiarowa, niepewność pomiaru, przesądzają o ważności wyniku, a tym samym o możliwości powoływania się laboratorium na posiadaną akredytację. Powinny być one rozpatrywane łącznie z opisem kompetencji akredytowanego laboratorium, przedstawionym szczegółowo w zakresie akredytacji.

 • Praktyczne aspekty z procesu wdrażania systemu LIMS do zarządzania pracą w Laboratorium w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 11:20
  Elżbieta Sadowska

  Praktyczne aspekty z procesu wdrażania systemu LIMS do zarządzania pracą w Laboratorium w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

  Podczas prelekcji wskazane zostaną kierunki, jak „zbudować” system LIMS tak, aby wspierał procesy działalności laboratoryjnej i jednocześnie spełniał wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zaprezentowane zostaną obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę na różnych etapach wdrażania, rozpoczynając od wyspecyfikowania wymagań, poprzez uzgodnienia poszczególnych funkcjonalności, do wdrożenia z uwzględnieniem testowania poprawności działania i generowania poszczególnych formularzy.

 • Proces weryfikacji/ walidacji metod jako element zapewnienia ważności uzyskiwanych wyników 12:35
  Agnieszka Wiśniewska

  Proces weryfikacji/ walidacji metod jako element zapewnienia ważności uzyskiwanych wyników

  Wynik ważny to wynik uznany za miarodajny, czyli wynik uzyskany metodą zweryfikowaną lub zwalidowaną w danym laboratorium. Laboratorium udowadnia dzięki przeprowadzonemu procesowi weryfikacji/ walidacji, że jest w stanie prawidłowo przeprowadzać badania daną metodą w danym miejscu i w danych warunkach oraz że uzyskuje wyniki z zapewnieniem założonej precyzji, dokładności/ poprawności, czy też niepewności. Bardzo istotnym jest, aby laboratorium uzyskiwało i przekazywało klientom wyniki miarodajne, gdyż często w oparciu o te wyniki podejmuje się wiele decyzji, m.in. administracyjnych czy technologicznych. Prawidłowo zaplanowany i rzetelnie przeprowadzony przez laboratorium proces weryfikacji/ walidacji dostarcza obiektywnych dowodów potwierdzających możliwość uzyskiwania wyników ważnych.

Partnerzy

Cennik

Udział w konferencji
Udział w konferencji

Udział w konferencji

cena standard

349 zł netto

(429,27 zł brutto)Zgłoś udział
Udział w konferencji

Udział w konferencji

dla prenumeratora

249 zł netto

(306,27 zł brutto)
jeśli posiadasz prenumeratę "Laboratorium Przegląd Ogólnopolski"

Zgłoś udział
Udział w konferencji

Udział w konferencji

w pakiecie z prenumeratą

349 zł netto

(429,27 zł brutto)
udział w konferencji + prenumerata "Laboratorium Przegląd Ogólnopolski"

Zgłoś udział

Zgłoś udział

* Wymagane pola

Jeżeli reprezentujesz jednostkę publiczną i udział w webinarze w całości finasowany jest ze środków publicznych, szkolenie jest zwolnione z naliczenia podatku VAT.

Aby uzyskac możliwość zwolnienia z VAT-u, w celu rejestracji skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta: dok@elamed.pl, tel. 32 788 51 28.

Twoje dane
Dane do faktury

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl. Szersze informacje, jak przetwarzamy dane osobowe opisane są w polityce prywatności oraz na stronie zgoda-status.elamed.pl

00
DNI
00
GODZIN
00
MINUT
00
SEKUND

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.